חברת Bastech מתכננת תבניות תוך שימוש באינסרטים עם Conformal Cooling להורדת עלויות וזמני קירור החלק ולאחר הזרקה אספקתו.

Bastech—an Ohio-based, one-source solution provider for shop floor, additive manufacturing services, and equipment sales—has wrestled with temperature issues on the surface of the mold. However, using Cimatron for conformal cooling design, Bastech believes it has found a way to introduce a new level of simplicity, efficiency, and economy to conformal cooling.