Cimatron logo
IL Flag
Search
Cimatron logo

סימטרון לאלקטרודות

סימטרון לאלקטרודות מאפשר תכנון וייצור אלקטרודות בצורה המהירה ביותר. תוך צמצום זמן תכנון האלקטרודות בעד 80%, הסרת שגיאות, הגברת הפרודוקטיביות וחיסכון בכח אדם בייצור.

תכן אלקטרודות

צמצום של עד 80% בזמן התכנון:

 • עבודה באופן מהיר ויעיל לאורך כל תהליך התכן באמצעות כלים מתקדמים לבחירה קלה של משטחי צריבה, יצירה אוטומטית של המחזיק וגיאומטריית הפריסה הראשונית של המודל ומגוון אפשרויות להצגת משטחי פנים.
 • יצירה ושימוש חוזר בתבניות המשלימות את עיצוב האלקטרודות החדשות עם טופולוגיות דומות תוך שניות. סימטרון לאלקטרודות תבצע surface extensions באזורים הרלוונטיים על סמך התבנית.
 • בדיקת התנגשויות אפשריות של האלקטרודה והמחזיק שלה עם המודל והמתאמים.
component

תהליך החיתוך באמצעות אלקטרודות

וידוא של תהליך צריבת החומר ללא שגיאות:

 • הגדרה מהירה של תהליך הצריבה המלא (כולל פערי ניצוץ, חישוב המסלול דו-ממדי או תלת-ממדי ותהליכי עיבוד גסים) עבור כל אלקטרודה בפני עצמה ועבור נתיב הבערה הכולל.
 • יצירה אוטומטית של שרטוטי בדיקה עבור כל אחת מהאלקטרודות על מנת לאפשר לצוות רצפת הייצור לבצע אימות של ממדי האלקטרודות לפני תהליך הצריבה.
 • יצירה של גיליון הגדרות התקנה וצריבה עבור כל אחת מהאלקטרודות, עם התאמה אוטומטית של מיקומים ורוטציות, כמו כן סימטרון תפיק גיליון ביצוע שרטוט של תהליך ה-EDM המלא.
component

ייצור אלקטרודות

יצירת תהליכי עיבוד שלמים של 2.5 עד 5 צירים בלחיצת כפתור:

 • יצירת תהליכי עיבוד שלמים תוך כדי התחשבות בפערים הנוצרים כתוצאה מפרמטרי הצריבה (כולל פערי ניצוצות, מסלול דו-ממד או תלת-ממדי ותהליכי עיבוד גסים המבוצעים בתהליך הייצור וגורמים לשגיאות) על מנת לעבד אלקטרודות מדויקות יותר תוך כדי תיקון השגיאות.
 • שימוש בצביעה אוטומטית לסימון רכיבים לאימות התכן ולבחירת גיאומטריה לשימוש בתבניות NC מוגדרות מראש.
 • יצירת תבנית התהליך למטרת שימוש חוזר, המאפשר בחירת אסטרטגיות כרסום המוגדרות על ידי המשתמש באופן אוטומטי המתבסס על גיאומטריית האלקטרודות.
 • תמיכה בעיבוד שבבי של אלמנטים דקים במיוחד עם אופטימיזציה לייצור צלעות עדינות.
 • אימות מידות המודל על ידי שליחת נתיב המדידה האולטימטיבי ישירות למכונת ה-CMM אשר מתחשבת בפרמטרי הצריבה.
 • שימוש בכלי ההתקנה של מערכת ה-EDM על מנת להגדיר פרמטרים ספציפיים לאלקטרודה ולמכונה וכדי לשלוט אילו מהאלקטרודות נשלחות לצריבה ובאיזה סדר.
component

בקש ניסיון בחינם