Our Blog

חברת Allegiance Mold מארה"ב מספקת ללקוחותיה תבניות איכותיות יותר ובזמן קצר פי 2 ממה שנהגה לספק בעבר, מאז שעברה לעבוד עם סימטרון

חברת HARTING הצליחה לשפר איכות, למזער אי-ניצול חומר גלם ולספק תבניות ללקוחותיה מהר יותר עם סימטרון