עידכוני גירסא
| עידכוני הגירסא E13 מתבצעים באופן אוטומטי דרך האינטרנט לאחר התקנה ראשונית.

בעת הפעלת התוכנה, במידה וקיימים עידכונים חדשים עבורך, תינתן למשתמש לבצע עידכון גירסא אוטמטי בזמן אמת או בזמן מאוחר יותר כבקשתך.

| הגירסא העדכנית ביותר הינה: E13_SP2 נכון לתאריך 25.12.16