כלים צורתיים
בסרטון זה ניתן לראות כיצד מגדירים כלי צורתי