מודולה ייעודית לקיצור זמני עיבוד באופן משמעותי - עד 70%

VoluMill™ within CimatronE11 offers expanded milling solutions for cutting methods that maximize material removal rates by building toolpaths that optimally control tool cutting factors. The process automatically takes into account the best option for milling pockets, including the speed of a tool plunging into the material and material removal rates. Variation in tool load is smoothed, allowing the machine to use much higher speeds and feeds.

פרטים נוספים ניתן ללמוד באתר החברה