עידכוני גירסא
| עידכוני הגירסא E12 מתבצעים באופן אוטומטי דרך האינטרנט לאחר התקנה ראשונית.

בעת הפעלת התוכנה, במידה וקיימים עידכונים חדשים עבורך, תינתן למשתמש לבצע עידכון גירסא אוטמטי בזמן אמת או בזמן מאוחר יותר כבקשתך.

| הגירסא העדכנית ביותר הינה: E12_SP53_P1 נכון לתאריך 14.3.16